Polityka Prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu www.keloo.pl

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. regulacji związanych z RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), uprzejmie informuję, że Engineering & Biotechnology Sp z o.o.

– tak jak do tej pory – jest wyposażona w system zabezpieczeń chroniący Państwa dane osobowe. Engineering & Biotechnology Sp z o.o. jest objęta nowymi przepisami, ponieważ w ramach prowadzonej działalności przetwarza dane standardowe, jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania/siedziba, numer PESEL, numer telefonu, adres e-mail, login lub nick.

Administratorem Państwa danych osobowych Engineering & Biotechnology Sp z o.o. z siedzibą w Gdyni.

Z uwagi na nowe obowiązki proceduralne prosimy Państwa o wyrażenie zgody na dalsze przetwarzanie przez Engineering & Biotechnology Sp z o.o.

Jednocześnie informujemy, że Państwo są dysponentem swoich danych osobowych. Ponadto, w każdym czasie możecie Państwo wycofać zgodę na dalsze przetwarzanie danych osobowych przez Engineering & Biotechnology Sp z o.o.

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

W razie dodatkowych pytań i/lub wątpliwości Engineering & Biotechnology Sp z o.o.

pozostaje do Państwa dyspozycji mailowo, telefonicznie lub listownie.